powołany w 1948 roku
 
 

Zarząd Oddziału przypomina o konieczności opłacenia składki członkowskiej za 2015 r  w wysokości 70 zł do 31 grudnia 2015.


Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto:

Deutsche Bank PBC S.A.
Wpłaty w PLN 04 1910 1136 0011 5616 5121 0001

 

Składka członkowska za rok 2015 wynosi 70 zł.