powołany w 1948 roku
 
 

19.03.2016 -20.03.2016 Dwie Wystawy Krajowe CWC

GWAREK ŚLĄSKI 2015


W dniu 12 czerwca 2016 roku, odbędą się

testy psychiczne, egzaminy PT I, IPO V, IPO I – sędzia Jan Lenard

oraz

przegląd hodowlany owczarków niemieckich – sędzia Barbara Czasławska.

Chętnych prosimy o zgłaszanie tego faktu w biurze Oddziału Katowice.

Zebranie Komisji Hodowlanej


odbędzie się 15 czerwca 2016 (środa) o godzinie 18:45
w lokalu Oddziału Katowice ZKwP

w Katowicach ul. Kościuszki 42

Zapraszamy kierowników sekcji, sędziów, asystentów

i aktywistów Sekcji Ras

KOMUNIKAT ZG ZKwP

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011, nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:

1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.

2. Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę, że od 1 stycznia 2016r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne, jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu.

Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

Komunikat został opublikowany również na naszej stronie internetowej: www.zkwp.pl