powołany w 1948 roku
 
 

Finał Pucharu Polski AGILITY
4-5.10.2014

ZAWODY IPO I,II,III
12.10.2014


Fotoreportaż


Lista laureatów Gwarków Śląskich 2013

Zebranie Komisji Hodowlanej


odbędzie się 20 listopada 2014 (czwartek) o godzinie 18:45
w lokalu Oddziału Katowice ZKwP

w Katowicach ul. Kościuszki 42

Zapraszamy kierowników sekcji, sędziów, asystentów

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom Oddziału o uregulowaniu

składki członkowskiej za 2014 r. w wysokości 70 zł.


Zgodnie z par. 18 pkt. 2 Statutu - członkostwo ustaje w przypadku nieopłacenia składki za rok bieżący do końca danego roku.
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto:

Deutsche Bank PBC S.A.
Wpłaty w PLN 04 1910 1136 0011 5616 5121 0001

 

Aktualna składka członkowska za rok 2014 wynosi 70 zł.