powołany w 1948 roku
 
 

Finał Pucharu Polski AGILITY
4-5.10.2014

ZAWODY IPO I,II,III
12.10.2014


Fotoreportaż


Lista laureatów Gwarków Śląskich 2013

PRZEGLĄD HODOWLANY i TESTY PSYCHICZNE
oraz EGZAMIN BH

zorganizowane będą w dniu 11 października 2014 roku
miejsce : Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 130
cena za przegląd owczarków niemieckich i testy - 100 zł
testy psychiczne dla pozostałych ras 80 zł.
Rozpoczęcie przeglądu i testów godzina 10.00
Sędzia testów psychicznych Jan Lenard
Pozorant Mariusz Ryndak
Sędzia eksterieru owczarków niemieckich Ewa Pyrchała

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom Oddziału o uregulowaniu

składki członkowskiej za 2013 r. w wysokości 70 zł.


Zgodnie z par. 18 pkt. 2 Statutu - członkostwo ustaje w przypadku nieopłacenia składki za rok bieżący do końca danego roku.
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto:

Deutsche Bank PBC S.A.
Wpłaty w PLN 04 1910 1136 0011 5616 5121 0001

 

Aktualna składka członkowska za rok 2014 wynosi 70 zł.