Jan Ryk

lekarz weterynarii, specjalista chirurg.

Członek ZKwP  od 1993 roku. Hodowca dalmatyńczyków i ogarów polskich od 1994 roku – hodowla „Pod Egidą Lamii”. Do 2017 roku przewodniczący krośnieńskiego oddziału ZKwP.  Przewodniczący Klubu Komisji Ogara Polskiego. Sędzia międzynarodowy grup V, VI, VII, VIII, X FCI. Krajowy gr.IV FCI.

Item