Anna Linnert tel. 577 986 925, hodowla „Toyashima”

Marzena Kaca-Bibrich, tel. 882704877, hodowla "z Pałacu Cesarza"

Item