Reddeer GAELIC LEGEND

Reddeer GAELIC LEGEND
image
Rasa:
Seter szkocki (Gordon)
Ocena:
Bardzo dobra
Tytuly: