SUN Legendary Stardust

SUN Legendary Stardust
image
Rasa:
Border Collie
Ocena:
Bardzo dobra
Tytuly: