powołany w 1948 roku
 
 

W dniu 3 czerwca 2017 roku, odbędą się

testy psychiczne, egzaminy IPO I, IPO V, BH – sędzia Jan Lenard, pozorant Mariusz Ryndak

oraz

przegląd hodowlany owczarków niemieckich

– sędzia Barbara Czasławska.

Chętnych prosimy o zgłaszanie tego faktu w biurze Oddziału Katowice.

Zbiórka przewodników z psami w Katowicach-Szopienicach ul. Obrońców Westerplatte 89

o godzinie 9.00.

Opłaty na miejscu:

przegląd owczarków niemieckich - 20 zł

testy psychiczne - 100 zł

egzaminy - 100 zł

Należy zabrać legitymację członkowską z potwierdzoną składką za rok 2017,

oryginał rodowodu psa i książeczkę startową.

 

Informacja z Urzędu Skarbowego dotyczącza zasad rozliczeń podatku od hodowli psów rasowych.

INFO

KOMUNIKAT ZG ZKwP

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011, nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:

1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.

2. Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę, że od 1 stycznia 2016r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne, jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu.

Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

Komunikat został opublikowany również na naszej stronie internetowej: www.zkwp.pl