Władze Oddziału

ZARZĄD ODDZIAŁU

przewodnicząca Małgorzata Juszczyk
v-ce przewodnicząca ds.organizacyjnych Henryka Korkus
v-ce przewodnicząca ds.hodowlanych Barbara Brandys
skarbnik Rafał Kleszcz
sekretarz Magdalena Stelmach-Wawrzyczek
członek Bożena Czempas-Chowaniec
członek Irena Koprowska
zastępcy

Jolanta Ziaja-Kardyka
Agnieszka Dreszer

Zebrania Zarządu Oddziału w roku 2018 odbywać się będą w każdą drugą środę miesiąca.

SĄD KOLEŻEŃSKI

przewodniczący Danuta Adamczak
z-ca przewodniczącego Eliza Bryl
z-ca przewodniczącego Sonia Korkus
członek Barbara Kaczmarczyk
członek Konrad Korski
zastępca Sylwia Woźniak-Suchorab

RZECZNIK DYSCYPLINARNY
Katarzyna Gawrych-Olender

KOMISJA REWIZYJNA

przewodniczący Katarzyna Kikiewicz
z-ca przewodniczącego Gabriela Woźnica-Dobkiewicz
sekretarz Grzegorz Lisiecki
zastępcy

Danuta Olszewska
Maryla Wic

GOSPODARZ ODDZIAŁU
Grzegorz Lisiecki

Ostatnie zebranie wyborcze odbyło się 12 marca 2018 roku.

Item