Wpisowe nowego członka do ZKwP Oddziału Katowice 30 zł
Rodowód krajowy 60 zł
Składka członkowska za rok 2022 70 zł
Rejestracja psa 20 zł
- rejestracja kolejnego psa 10 zł
- rejestracja psa z hodowli Oddziału Katowice 10 zł
- rejestracja psa z uprawnieniami hodowlanymi 15 zł
Metryka 30 zł
Rodowód eksportowy 120 zł
Rodowód i KW ekspresowe 300 zł
Nostryfikacja rodowodu 60 zł
Nostryfikacja ekspresowa 150 zł
Przydomek hodowlany z rejestracją w FCI 120 zł
Rejestracja przydomka w FCI (już zatwierdzonego) 60 zł
Zmiany w obrębie przydomka hodowlanego 120 zł
Karta krycia 25 zł
Karta miotu 20 zł
Przegląd miotu 30 zł
Tatuowanie szczenięcia 22 zł
Książeczki startowe GKSP 25 zł
Duplikat rodowodu krajowego i KW krajowy 30 zł
Duplikat rodowodu i KW eksportowy 60 zł
Zmiana właściciela w rodowodzie krajowym z wymianą 30 zł
Zmiana właściciela w rodowodzie eksportowym z wymianą 60 zł
Wymiana rodowodu krajowego na eksportowy 60 zł
Międzynarodowe potwierdzenie wyniku dysplazji 30 zł
Księga wstępna wersja eksportowa 120 zł
Wymiana rodowodu eksportowego na krajowy 30 zł
Wyrejestrowanie przydomka hodowlanego 120 zł
Duplikat przydomka hodowlanego 60 zł
Nowy wydruk rodowodu lub KW krajowego 30 zł
Nowy wydruk rodowodu lub KW eksportowego  60 zł
Dojazd na przegląd miotu w hodowli pokrywa hodowca
(opłata za 1 km licząc od siedziby oddziału do miejsca hodowli w obie strony)
0,8358 zł

 

KONTO:

ING Bank Śląski S.A.
Wpłaty w  PLN 44 1050 1214 1000 0090 3088 8466
Wpłaty w EUR PL 22 1050 1214 1000 0090 3088 8474
SWIFT/BIC: INGBPLPW