ALTER EGO Just in Style

ALTER EGO Just in Style
image
Rasa:
Border Collie
Ocena:
Bardzo dobra
Tytuly: